آموزش نصب LEMP

سلام به همه
امروز میخام آموزش نصب LEMP رو براتون بنویسم (linux nginx mysql php)
خوب طبق معمول یک centos داریم اینار ورژن 7
اول از همه باید بریم سراغ نصب nginx که از راه yum install نصب میکنم که ساده باشه
خوب قبل از هر چیزی epel رو نصب میکنیم و آپدیت…

yum install epel-release
yum update

سپس nginx رو نصب میکنیم

yum install nginx

باید سرویس nginx رو استار کنیم و فعالش کنیم

systemctl start nginx
systemctl enable nginx

حالا اگر iptables پورت 80 رو بسته باید بازش کنیم

iptables A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

اگر از csf استفاده کنید بهتره . آموزش نصب csf رو میتونید توی این لینک ببینید

حالا بریم برای نصب mariadb

yum install mariadb-server mariadb

بعد نصب فعال میکنیم سرویس رو

systemctl start mariadb

باید روی mysql پسورد بزاریم با اجرای این دستور میتونید انجامش بدین

mysql_secure_installation

بریم برای نصب php7 حط به خط انجام میدم

yum install yum-utils
yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm
yum-config-manager --enable remi-php72
yum install php72 php72-php-fpm php72-php-mysqlnd php72-php-mbstring php72-php-json
ln -s /usr/bin/php72 /usr/bin/php

ورژن php رو ببینیم که چنده

php -v

باید 7.2 باشه
خوب الان باید فایل php.ini رو پیدا کنیم و بعد بازش کنیم که چندتا تغییر داخلش بدیم

php --ini | grep "Loaded Configuration File"

خروجیش ممکنه متفاوت باشه . در هر صورت فایلش رو باز میکنم و تغییر زیر رو داخلش اعمال میکنیم.

;cgi.fix_pathinfo=1 
تغییر بدین به 
cgi.fix_pathinfo=0

حالا باید دنبال فایل www.conf باشیم

locate www.conf

اگر locate نصب نبود از راه زیر نصبش کنید

yum install mlocate 
updatedb

الان روی سیستم من فایل www.conf توی این مسیر هست . پس بازش میکنم و تغییرات زیر رو اعمال میکنم.

vim /etc/opt/remi/php72/php-fpm.d/www.conf
;listen.owner = nobody => listen.owner = nginx
;listen.group = nobody => listen.group = nginx
user = apache => nginx
group = apache => nginx

فایل nginx.conf رو باز میکنیم و php روی توی nginx فعال میکنیم

vim /etc/nginx/nginx.conf
location ~ \.php$ {
    try_files $uri =404;
    fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
    fastcgi_index index.php;
    fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
    include fastcgi_params;
  }

حالا سرویس nginx رو ریستارت میکنیم

systemctl restart nginx

خوب اگر فایل هاتون رو توی مسیر /usr/share/nginx/html آپلود کنید و از طریق مرورگر باز بکنیدباید سایت نمایش داده بشه
اگر قصد دارید ssl هم بصورت رایگان روی nginx فعال کنید این مطلب رو بخونید.

امیدوارم مفید بوده باشه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *